Tungle111

Dầu thô Mỹ 08/04/2022: Dầu thô Mỹ hình thành xu hướng downtrend

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ bán
- Phân tích ý tưởng:
+ Dầu thô Mỹ hôm qua đã có phiên giảm nhẹ $0.7/thùng từ 97.3 xuống 96.5.
+ Tuy kết thúc phiên giá dầu giảm không đáng kể nhưng trong phiên biên độ dao động của dầu thật sự ấn tượng khi biên độ dao động lên đến $4/thùng từ 97 về 93 và sau đó tăng mạnh vào cuối phiên.
+ Những diễn biến gần đây đang cho thấy giá dầu đã được hạ nhiệt rất nhiều, một là việc xả kho dầu của Mỹ với số lượng lớn 1 triệu thùng/ngày đã được Joe Biden xác nhận nhằm kiềm chế lạm phát, kế tiếp đó là dự trữ dầu thô hôm qua đã tăng hơn 2,3 triệu thùng tồn kho, điều này cũng gây sức ép lên giá dầu.
+ Tuy nhiên về mặt kỹ thuật cần lưu ý giá dầu đã giảm về vùng 90-94 vùng thoái lui của Fibonacci 50-61.8 nên khả năng sẽ phản ứng mạnh ở vùng giá này.
- Support levels: 94 và 92
- Resistance: 98 và 100
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.