NangHn

US oil và Darvas box

NangHn Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá không thể giữ được mức cao 76, khả năng cao sẽ về test đáy ngắn hạn 62. US oil sẽ dao động trong box khi xác định xu hướng mới. Chúng ta có thể giao dich nhỏ trong box.
Bình luận:
Bình luận: Giá đã phá Box. Chúng ta hoàn toàn có thể canh mua cho một trend dài. Yêu cầu quan sát thêm thời gian. Với tôi ít nhất nến đóng trên Box và giữ được 1 vài tuần thì xác nhận. Có thể canh mua vào dần với vol vừa phải.