Bebicon

Mô hình Cờ ( FLAG ) sau khi OPEC+ dự báo tăng nhu cầu (6.9.2021)

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Mô hình Cờ (xu hướng tăng trung hạn) đang khá là hiện hữu dành cho WTI sau khi hội nghị OPEC+ dự báo tăng nhu cầu sử dụng dầu hậu Covid-19
Các mức giá , cụm nến đang tiệm cận các kháng cự ( khá mỏng ) Ichimoku
Có thể mua mức giá này hoặc an toàn hơn hãy đợi giá confirm hãy LONG : 71$
Mô hình đang khá nguy hiểm trong lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.