ThanhThaoMC

25/04 USOIL Cơ hội Short tuyệt vời

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
USOIL rất khó để có một cú up mạnh mẽ
Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm Short nó hiện tại
Tôi sẽ lập tức Sell nếu nó sideway và chọc thủng hỗ trợ 63.00
Nhưng tình hình rất nguy hiểm cho đội Long

P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.