NguyenThang33

Dầu -- Short

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khi giá sắp chạm đến mốc kháng cự thì khả năng sẽ quay đầu đi xuống..
Tín hiệu: Short
Điểm vào: 59.17
Tp: 55.17
Sl: 60.26