xuanhaimmoer

USOIL - Mô hình 2 đỉnh 2 đáy và vùng cung cầu

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Đợi cho USOIL rơi lại về vùng đáy và long entry từ đây

Good luck !