levanlinhepi

02/02 - USOIL áp lực tăng giá điển hình

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL đã hoàn tất cú nén động lượng. Chúng ta có thể mua ngay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.