NgocHaiPearlie

USOIL - Dấu hiệu tăng trở lại.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Biểu đồ tương quan USD và OIL hiện tại cho thấy xu hướng giảm của USD có thể kéo theo các hàng hóa tăng nhẹ trở lại, với Oil do nguồn cung hiện vẫn đang cao nên giá tăng nhưng biên độ tăng sẽ không quá nhiều. Dự kiến tăng lên mức 68$