dinhchien

USOIL - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.