Naked_Traderr

Trade 5 - FTMO Challenge

Giá xuống
FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG


1. Tương quan Seller & Buyer: ...

2. Vùng đảo chiều tiềm năng: Maybe


II. CHẤT LƯỢNG LỆNH


1. Tín điệu đảo chiều uy tín: Maybe

2. Entry tối ưu: Maybe

3. Stoploss an toàn: Maybe