FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu tiếp tục sw quanh 82-88, mn giao dịch dầu cẩn thận 1 tí và luôn có sl để bảo vệ vốn, đừng có thấy lỗ mà tiếc ko cài như vậy thì khả năng sẽ mất sạch vốn, lúc đó tiếc thì ko làm gì dc nửa, phải nghĩ đến giữ tiền rồi mới kiếm tiền.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.