tradeviet123

DẦU WTI ,LỰA CHỌN CHO 1 LỆNH HOLD SELL VỀ NGUYÊN THUỶ

Giá xuống
EIGHTCAP:USOUSD   Spot WTI Crude Oil
Mô hình Vai-Đầu-Vai chéo của WTI đã hình thành, Mn bắt trend Hold sell ngay cho mình 1 lệnh lụm tiền.... Lãi đậm nhớ quay lại cảm ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.