tradeviet123

DẦU CÓ ĐANG THỰC SỰ THẤP ?

Giá lên
VANTAGE:USOUSD   WTI Crude Oil Cash
Theo trend vẽ sẽ nhìn thấy 1 cơ hội cho dầu là sẽ mua để sinh lãi.
Ngày hôm qua tin ra, dầu đã break lên trên mức 0.5 củ Fibo rồi.
Khả năng 101 102 trong vài ngày đến là khá rõ.
BUY 95-96 TP LÊN 100 101
Đoạn 102 quan trọng, có thể giảm về lại 8x hoặc lên 108 nên phải thận trọng.Mũi tên Gold cũng vẽ hết rồi.Mn cứ bám theo nha
CHÚC TẤT CẢ THẮNG LỢI
love all
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.