zxzxzx_33

chém gió lung tung- mua để lỗ... VC2

HNX:VC2   VINA2 INV AND CONSTUCTION JSC
VC2

hiện tại thì bạn này đang ở mức giá 5 xị
nếu xem chart ngày thì giá có dấu hiệu cạn kiệt thanh khoản
các cổ đông nắm giữ >40% số lượng cổ phiếu của công ty
dù giá đã tăng được 1 đoạn khá xa nhưng em vẫn kỳ vọng là giá sẽ tăng nữa <chỉ là kỳ vọng thôi chứ chả phân tích mẹ gì cả :D>
dừng lỗ thì đặt ở dưới điểm vào lệnh khoảng 5 cành.
hết ạ!
.
.
các bác đừng gạch đá e tội nghiệp!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.