Elio_Le_111199

VCB tiếp tục nắm giữ, kỳ vọng chốt lời ở vùng 85,500 - 86,000

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
#VCB Chart vẫn còn tốt và không xấu nhưng 1 cây nến D1 Dragon Fly như ngày hôm qua, 20/8/2020, thể hiện tâm lý chốt lời mạnh của NĐT khi giá lên vùng 84.5.
***
KB tốt: Các vị thế nắm dưới 80 có thể tiếp tục quan sát và giữ để canh chốt ở vùng 85.5 - 86
KB xấu: cân nhắc thoát toàn bộ vị thế nếu giá lủng mốc 80.

_______________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7

Bình luận