xuanhaimmoer

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - Phá mô hình cờ tăng

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VCB phá mô hình cờ tăng

Chờ đóng nến tuần cao hơn mức đỉnh lần trước và mua lại ở sóng hồi để đầu tư trung - dài hạn