toansystem

VCB - 22/2/22 - Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng

Giá lên
toansystem Cập nhật   
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VCB - 22/2/22 - Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng

Buy 1: 85000 - stoploss: 83000 (mua thăm dò)

Buy 2: 80500 - stoploss: 77500

Target: 90000
-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.