GameonVentures

VCB - Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
i. Tăng nhẹ tới vùng 65500 - 68321
Sau đó giảm về 47108

ii. Tăng trưởng S5
EP: 47108
TP: 68434
TG: 89511
SL: 5%
Giao dịch đang hoạt động: EP kích hoạt, hiện đang bước vào hiệu chỉnh
Bình luận: Cháu rơi kiểu như chưa bao giờ được rơi