HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
- VCB đã break đỉnh quanh mốc 57 (6/11/2018), vào hỗ trợ tại đây...
- trong ngắn hạn, phía trên đường giá vẫn còn nhiều mốc cản quanh 59 - 60...Nếu lực tiền vào còn đủ mạnh mới có khả năng bứt phá thêm...
trong kịch bản bền vững, cp cần duy trì lực tiền ổn cũng như giữ được nền giá quanh 57, trước khi tiếp tục đà tăng...
>>>MUA: 55.5 - 56
>>> TARGET: 59.x - 60
>>> CUTLOSS: gãy 53-53.5