HoangMinhchannel

VCG từ chối tín hiệu giảm điểm trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:VCG   TONG CTCP XNK VA XD VN
VCG trong phiên ngày thứ 6 tuần vừa rồi (24.12) mặc dù có tín hiệu đảo chiều giảm điểm mạnh tuy nhiên lực giảm này ko lâu đã bị từ chối trong phiên ngày hôm nay khi giá tạo Pinbar đảo chiều mạnh với Volume mua vào lớn trong phiên.

Tín hiệu này cho thấy VCG dự kiến sẽ vẫn còn tăng trong ngắn hạn với Target mục tiêu dự kiến 60.00.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.