HoangMinhchannel

VCI xuất hiện mô hình Falling Wedge

Giá lên
HOSE_DLY:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VCI sau khoảng thời gian giảm giá đang xuất hiện tín hiệu đảo chiều với mô hình Falling Wedge, với dạng mô hình này, xu thế đảo chiều xuất hiện sau khi tạo vùng đáy thứ 3 thấp hơn 2 đỉnh trước nhưng có lực cầu quay trở lại mạnh.

Với cấu trúc dạng này, điểm mua hợp lý sẽ ngay tại cây Nến xác nhận đảo chiều ở vùng đáy thứ 3 xuất hiện. Mục tiêu ngắn hạn của mô hình tại 37.5 - 38.8

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.