HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Về mặt cơ bản :

Thị trường Vn đạt mốc 1000, có xu hướng uptrend, đây là một lợi thế cho KTVN cũng như vĩ mô ủng hộ cho ngành chứng khoán phát triển

VCI tự hào là công ty có tỉ lệ ROE cao nhất sàn chứng khoán VN (lớn hơn so với SSI và HCM cũng như VND). là công ty có mảng Investment banking lớn nhất tại Vn (lớn hơn các ngân hàng lớn tại Vn)

Về mặt kĩ thuật:

VCI đang vào mô hình cốc tay cầm ngắn hạn, lực giảm với volume khá thấp (đại diện cho lực bán không có), hiện tại giá đã phản ứng tại đường Ma20 cho một cho xu hướng đảo chiều.

Các đường MFI và RSI có xu hướng quá bán là 1 rủi ro nên được cân nhắc

Xem xét mua vào nếu có vài phiên giá tăng với volume cải thiện. Vùng 40 - 42 và target ngắn như hình vẽ

Giá VCI từ đầu năm nay đã giảm khá nhiều. và hiện tại đang test lại ngưỡng Fibo.

Tận hưởng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.