tradingpro2012

VCI SẼ LÀ LEADER CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN TRONG SÓNG TĂNG QUÝ 2/2019

Giá lên
HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Nhìn trên đồ thị Daily của cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCI chúng ta nhận thấy cổ phiếu này đang phát đi tín hiệu giá vận động theo mô hình 2 đáy, đáy thứ nhất được tạo tại vùng giá quanh 35k vào quý 1/2019, đáy thứ 2 đang được tạo quanh vùng giá (37 -38)k đường viền cổ đặt quanh 42,5k . Các tín hiệu ky thuật như MACD,Stochartic, RSI đã cho những tín hiệu mua vào sớm, NĐT có thể lựa chọn bắt đáy sớm tại vùng giá quanh (37 -38)k đặt dừng lỗ khi giá đóng cửa đồ thị ngày dưới 34 , thực hiện chốt lời khi giá đạt taghet tăng giá kỳ vọng : Taghet 1 : 52k, Taghet 2 : 61k. NĐT nào thận trọng có thể tiếp tục quan sát diến biến của cổ phiếu VCI chờ khi giá đóng cửa ngày phía trên đường viền cổ 42,5k mới tiến hành mua vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.