HoangMinhchannel

VCI tạo đáy, khả năng đảo chiều mạnh

Giá lên
HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VCI có tín hiệu tăng mạnh, có thể bắt đáy!
Kết thúc phiên ngày 4 tháng 5, VCI đang có tín hiệu tăng tương đối mạnh sau khi tạo nến đảo chiều tại vùng hỗ trợ 59.7 - 63.1. Ngoài ra, lực cầu cũng tương đối mạnh, báo hiệu dòng tiền đang đi vào mã cổ phiếu này.
Target dự kiến là 69.00.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex