DatTong

VENUSD - Vechain - H1 -

Giá lên
BINANCE:VENUSD   None
- Khung thời gian H1 cho thấy giá khả năng tiếp tục tăng
- Chờ giá điều chỉnh giảm về vùng giá tốt để mua
- Chờ phản ứng đảo chiều của giá tại Vùng canh mua để quyết định MUA

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.