DatTong

VENUSD - Vechain - H1 -

Giá lên
BINANCE:VENUSD   None
- Khung thời gian H1 cho thấy giá khả năng tiếp tục tăng
- Chờ giá điều chỉnh giảm về vùng giá tốt để mua
- Chờ phản ứng đảo chiều của giá tại Vùng canh mua để quyết định MUA