BINANCE:VETBTC   VeChain / Bitcoin
Vet đã break khung daily và test trend thành công
Kỳ vọng: 12x-15x
Stoploss: 105
Hỗ trợ 24h: 109
Kháng cự 24h: 113-115
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.