BINANCE:VETBTC   VeChain / Bitcoin
Sóng 3 hoặc C
target như fibo