Phamdong1969

Vet/BTC đang hình thành treend tăng giá

Giá lên
BINANCE:VETBTC   VeChain / Bitcoin
Cặp giao dịch Vet/ BTC đã nằm trên đám mây ichimuku 7 ngày , Một trend tăng giá đã hình thành.
MACD cắt lên đường tín hiệu cho xu hướng tăng.
Chỉ số RSI không đẹp lắm cho thấy tốc độ tăng không mạnh
Mục tiêu cho Vet là 59 và 71 STS .
nếu có cây nến ngày đóng dưới 42 thì đợt tăng giá thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.