Phamdong1969

Vet/BTC đang hình thành treend tăng giá

Giá lên
BINANCE:VETBTC   VeChain / Bitcoin
392 lượt xem
3
Cặp giao dịch Vet/ BTC đã nằm trên đám mây ichimuku 7 ngày , Một trend tăng giá đã hình thành.
MACD cắt lên đường tín hiệu cho xu hướng tăng.
Chỉ số RSI không đẹp lắm cho thấy tốc độ tăng không mạnh
Mục tiêu cho Vet là 59 và 71 STS .
nếu có cây nến ngày đóng dưới 42 thì đợt tăng giá thất bại