Ryo_New

VETUSDT 26/07/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
ưu tiên long hết các kèo nha. !!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Ai có entry tốt có thể đóng 1 nửa vị thế ở đây, còn 1 nửa dời stoploss về entry gồng lời nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.