VET/USDT - Binance
Buy: 0.00809 - 0.00822
Sell: 0.00936 - 0.00974
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn win kèo gỡ lại 1 tý :3