nguyenhuuthanh

VETUSDT giá xuống

Giá xuống
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
VET đang gắp kháng cự nên theo mình sẽ quay lại retest tại 0.006 USDT
Đây là dự đoán của cá nhân mình.
Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.