atm_analytics

Phân tích VET - Vechain đang tăng trưởng ổn định

BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Chỉ số RSI đang nằm trong vùng dưới 50, vùng này chưa thể xác định chắc chắn được xu hướng sắp tới của giá.

KDJ đang nằm trọn trong vùng giảm giá (màu xám) và đang có xu hướng kéo lên cắt nhau, báo hiệu có thể sắp chuyển sang xu hướng đảo chiều đi lên.

marginatm.com/phan-t...-tang-truong-on-dinhThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.