AnnaLuu16

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG VET, BÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ HỌC BACS EASYTRADING

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Xin chào Cô giáo Linh và Easy Trading Team,

Em là học viên K2 khóa BACS, xin phân tích VET/USDT theo dưới đây:

Nhìn vào chart (Khung 4H) ta nhận thấy VET/USDT đang đi trong một tam giác thường. Trước khi Break out khỏi mẫu hình tam giác, giá VET đi trong vùng giá nén chặt sau đó break trendline giảm, hiện vẫn đang đi theo trendline tăng giá.

Ta có thể vào lệnh theo sau:

- Entry: 0.21125
- Stop loss: 0.17353
- Take Profit: 0.34126

Cảm ơn Cô và Team đã đọc bài!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.