UPCOM:VGI   VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
VGI nè, cái con quần què làm t mất mấy trăm nghìn rồi =))
Đùa vui vậy thôi