duongvantoanbk

Viettel (VGI) cơ hội sau những phiên giảm điểm

UPCOM:VGI   VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
Thuật toán sử dụng:
* Đường hỗ trợ
* Mô hình vai đầu vai.

Vùng hỗ trợ đang là 32 - 34.6, target 39
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.