Tramanh1996

Vùng giá đẹp mua CGS

Giá lên
HNX:VGS   VIET GERMANY STEEL
36 lượt xem
11
Vùng giá đẹp mua CGS

Cắt lỗ dưới 12k. Chốt lãi ở 20k