HoangMinhchannel

VGT tích luỹ vùng hỗ trợ 21.8 - 22

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tiếp tục sau khi Test lại quanh khu vực 21.8 - 22. Tín hiệu này đã có 2 lần test đáy và tạo nền tương đối chắc.

Có thể mua quanh khu vực này với Target dự kiến 28.6 - 29.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex