TuyeenTrnVn

VHM target theo sóng Elliot

HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Vẫn là cùng xu hướng dài hạn với VNINDEX