MinhDucNG1990

Phân tích kỹ thuật cho Mã VHM

HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
23 lượt xem
0
Điểm kháng cự 87.200 xác nhận bán nếu chạm mốc này
Từ điểm hỗ trợ mới đã bát đầu bật tăng trở lại