Dudoanthitruong

CKVN, Ba chữ cái #13. VHM

Giá lên
HOSE_DLY:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
CKVN, Ba chữ cái #13

⭐️VHM. Mua tại 37. SL: 36. TP: 39.

⭐️Khuyến cáo: Khuyến nghị trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.