VIA/ BTC - Binance
Buy: 0.0001135 - 0.0001142
Sell: 0.0001232 - 0.0001245
P/s: Chia vốn để vào lệnh tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo