MACD_STARTEGY

VIB hướng đến vùng đỉnh cũ 56

Giá lên
HOSE:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
Sau hơn 3 tháng tích luỹ đi ngang, VIB đã tăng tốc sau đó có pha rũ bỏ kỹ thuật các nhà đầu tư đánh T+. Dấu hiệu dòng tiền vào khá mạnh cộng thêm các thông tin hỗ trợ tích cực về room tín dụng, lợi nhuận và ngành.