GameonVentures

Vibe - Vầng trăng cô đơn

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:VIBEBTC   None
Vầng trăng vibe đang đợi chờ chúng ta tới thăm với những target lợi nhuận hấp dẫn.

Đừng quên nàng ấy nếu như bạn là một chàng hiệp sĩ hào hoa nhé

EP: 490 hoặc thấp hơn
TP: 1199
TG: 1708 - 2092
SL: Dưới EP

Con ngựa sắt chở chúng ta tới thăm mặt trăng cần một vùng đáy thấp hơn 250 sts (dự đoán 227sts) nữa để bay tới cung trăng. Hãy cho chúng tôi biết khi bạn thấy con ngựa nhé.

Chúc bạn mùa Tết trung thu vui vẻ
Từ Team Trade+

Xin cám ơn!
Bình luận:
Tp done, wait target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mục tiêu giá đã đạt, tiếp tục giảm chờ EP mới

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.