xuanhaimmoer

TẬP ĐOÀN VINGROUP - Kỳ vọng tốt

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC là 1 cổ phiếu cho kỳ vọng tốt khi hành động giá khá tốt so với thị trường chứng khoán chung và chỉ số VNindex

Mô hình cờ tăng đã phá vỡ trên - kì vọng mức Fibo 0.5 - 0.618 cho nhà đầu tư dài hạn