thietat3

VIC sẽ còn tăng nữa

Giá lên
thietat3 Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá sẽ còn tăng nữa khi thị trường đang dần về cuối năm... chúng ta đang chờ đợi 1 mức giá tốt trước báo cáo 6 tháng cuối năm.
Bình luận:
chú ý giá 95.9
Bình luận:
mở màn sáng nay thật ko hay chút nào... ta cần xem giá đóng cửa chiều nay
Bình luận:
chiều nay có thể giảm tới 94
Bình luận:
đã có dấu hiệu bull back nhưng chưa rõ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.