UnknownUnicorn28720704

Cổ Phiếu VinGroup: Giá Sắp Tăng

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Bắt đầu từ phiên này giá VIC sẽ tăng thêm trong ngắn hạn do quá trình siết cung, sức cung đang được thu lại bởi dòng tiền chảy vào được hồi phục.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.