HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Vic đang khó vượt 103.9 vùng kháng cự mạnh