HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá đã phá vỡ mô hình 2 đáy, giá mục tiêu 125k
goodluck
Bình luận: dừng lỗ