yukizay69

sử dụng mô hình khối lượng dự đoán giá

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Dùng mô hình tam giác, bán tròn, chữ nhật và dựa trên lý thuyết là nếu cơ bản ko vững thì sẽ sụp đổ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.