HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
nền giá gặp vùng kháng cự mạnh 115
- Khuyến nghị:
- kê gom: 114
- Target: 122
- Cutloss: 108